SkyPark Boulder II

-Miejsce zawodów:
Sky Park w galerii Olimp
Al. Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin
(wejście od parkingu przy ulicy Bursaki)

-Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które:
- zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów oraz Regulaminu Obiektu Sky Park
- uiściły opłatę startową, posiadają ubezpieczenie NNW
- osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż. mogą startować tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych
 

-Terminarz i harmonogram rozegrania zawodów:
Zawody będą rozegrane dnia 26.05.2018 w Sky Park-u
Grupa 1 – 10:00-11:00 (35 osób)
Grupa 2 – 11:15-12:30 (35 osób)
Grupa 3 – 12:45-14:15 (35 osób)

-Kategorie zawodników:
Grupa 1 - dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat (rocznikowo dzieci urodzone w latach 2011 - 2014 włącznie)
Grupa 2 - dzieci w wieku od 8 lat do 11 lat (rocznikowo dzieci urodzone w latach 2010 - 2007 włącznie)
Grupa 3 - dzieci w wieku od 12 lat do 15 lat (rocznikowo dzieci urodzone w latach 2006 - 2003 włącznie)

-Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są w formule Flash
Punkty przyznawane są za Top (3 pkt.) i Bonus (1 pkt.) - punkty nie sumują się
Około 12-16 przystawek

-Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi 35 zł brutto płatne przy kasie w dniu zawodów.

 

-Rejestracja:

Rejestracja do zawodów jest możliwa on line  do dnia 24.05.2018 do godziny 23:59.

Wszystkie osoby które zarejestrują się do tego czasu w pakiecie startowym dostaną również unikalną koszulkę z zawodów.

Rejestracja osobista jest możliwa od zakończeniu rejestracji on-line do momentu rozpoczęcia zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc w grupach).

Osobom zarejestrowanym osobiście nie przysługuje koszulka z zawodów.


-Nagrody:
Dla każdego uczestnika zawodów pakiet startowy (napój, przekąska oraz koszulka (przy rejestracji on-line)) a dla zwycięzców drobne upominki, dyplomy i medale

-Osoba kontaktowa w sprawie zawodów:
Janusz Winiarczyk 690-026-692